De meeste websites die zich op religies richten, geven slechts informatie over deelonderwerpen, zoals lijsten van goden en andere wezens, mythen en godsdienstige literatuur enz. Daarnaast zijn er natuurlijk boeken, zowel fysieke als digitale, die een beschrijving of analyse geven van een godsdienst als geheel. Boeken zien er echter uit als een zee van letters waaruit niet meteen valt op te maken wat de kern van het betoog is.


In ‘Religies – samenvattingen en indexen’ is geprobeerd een overzicht te bieden, niet alleen van bepaalde aspecten van een godsdienst, maar ook van complete religies. Dit is gedaan d.m.v. een strak puntsgewijze indeling van hoofdstukken en alinea’s, die ook weer onderverdeeld zijn; dit alles op basis van handboeken en monografieën.


De teksten zijn toegankelijk gemaakt door de toevoeging van uitgebreide indexen, die zelf tot op zekere hoogte eveneens overzichten bieden. Er zijn vier soorten indexen: een index van namen, een index van categorieën (bepaalde onderwerpen), een index van termen (analyses van vreemde termen) en een index van mythen (met een schetsmatige weergave van de belangrijkste mythen).


Een bespreking van de stof en aanwijzingen voor het gebruik zijn te lezen op de pagina Toelichting.


                                                          ________________


In het voorjaar van 2022 is een samenvatting tot stand gekomen van het eerste gedeelte van Volkert Haas' Hethitische Berggötter und hurritische Steindämoner uit 1982. Hierin ligt de nadruk op de religies in de gebieden Anatolië, Cappadocië en Syrië. Een samenvatting van het tweede gedeelte van het boek, die nu in voorbereiding is, richt het oog op de Hurrieten van het Armeense Hoogland, Hettitische magie en latere tradities.

Albert Berends