Religies – samenvattingen en indexen

'zonneboot', rotstekening te Möckleryd, Zweden

De meeste websites die zich op religies richten, geven slechts informatie over deelonderwerpen, zoals lijsten van goden en andere wezens, mythen en godsdienstige literatuur enz. Daarnaast zijn er natuurlijk boeken, zowel fysieke als digitale, die een beschrijving of analyse geven van een godsdienst als geheel. Boeken zien er echter uit als een zee van letters waaruit niet meteen valt op te maken wat de kern van het betoog is.


In ‘Religies – samenvattingen en indexen’ is geprobeerd een overzicht te bieden, niet alleen van bepaalde aspecten van een godsdienst, maar ook van complete religies. Dit is gedaan d.m.v. een strak puntsgewijze indeling van hoofdstukken en alinea’s, die ook weer onderverdeeld zijn; dit alles op basis van handboeken en monografieën.


De teksten zijn toegankelijk gemaakt door de toevoeging van uitgebreide indexen, die zelf tot op zekere hoogte eveneens overzichten bieden. Er zijn vier soorten indexen: een index van namen, een index van categorieën (bepaalde onderwerpen), een index van termen (analyses van vreemde termen) en een index van mythen (met een schetsmatige weergave van de belangrijkste mythen).


Een bespreking van de stof en aanwijzingen voor het gebruik zijn te lezen op de pagina Toelichting.


Albert Berends


Sinds 26 oktober 2017: een geactualiseerde versie met betere opzoekmogelijkheden.


Sinds het najaar van 2020 zijn m.n. de namenregisters gecorrigeerd en inhoudelijk uitgebreid. Bovendien zijn hierin, evenals in de indexen van termen, spellingsvarianten toegevoegd om het zoeken te vergemakkelijken. Ten slotte is er in alle indexen een link geplaatst naar Afkortingen, die nu in een aparte PDF zijn opgenomen.


Copyright © All Rights Reserved