Śīva en Pārvatī op de gopura van de Mīnākṣīsundareśvara mandira te Madurai, India

Religies – samenvattingen en indexen

Copyright © All Rights Reserved